Socialinis darbas ir psichosocialinės reabilitacija

Centro pacientams yra teikiamos bendrosios socialinės paslaugos: informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo. 

Socialinių paslaugų tikslas – suteikti pagalbą asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Siekiama sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. 

Socialiniai darbuotojai konsultuoja ir padeda spręsti: 
• socialines problemas; 
• individualias asmenines bei bendravimo problemas; 
• skatina psichinę negalę turinčių asmenų integraciją visuomenėje – vykdo psicosocialinės reabilitacijos planus; 
• tarpininkauja su įvairiomis institucijomis, sprendžiant individualias, socialines kliento problemas; 
• organizuoja užimtumo terapijos, socialinių įgūdžių laisvalaikio grupes. 

Konsultuoja socialinės darbuotojos