Psichodiagnostika

Psichologas panaudodamas specialius testus, tiria įvairius psichikos procesus: dėmesį, atmintį, intelektinius gebėjimus, mąstymą, asmenybės bruožus, tokius kaip, intraversija, esktraversija, savęs vertinimas, sugebėjimas užmegzti ir išlaikyti santykius, lygina juos su norma, aprašo nukrypimus nuo jos, aiškina nukrypimų kilmę ir kokią reikšmę jiems atsirasti turėjo asmenybės ypatumai arba situaciniai veiksmai. Taip pat padeda spręsti problemas iškilusias tarpasmeniniuose santykiuose, darbe ar šeimoje.

Mūsų psichologės