Pacientų kreipimosi į įstaigą tvarka

REGISTRACIJOS TVARKA

1. Gydytojo psichiatro konsultacijai pacientas registruojasi registratūroje arba telefonu (8 – 441- 6 23 63 ar 8 655 02251).

2. Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems asmenims tą pačią dieną, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti  privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsižvelgiant į apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių ir gyvenamąją vietą.

3. Pacientui pageidaujant skubios konsultacijos (nesant būtinosios medicinos pagalbos indikacijų) gali būti suteiktos mokamos paslaugos.

GYDYTOJO IŠKVIETIMO Į NAMUS TVARKA

1. Gydytojo psichiatro konsultacijai namuose pacientas registruojasi registratūroje arba telefonu (8 – 441- 6 23 63 ar 8 655 02251).

2. Gydytojas psichiatras konsultuoja namuose, jei pacientas dėl sunkios psichinės ar somatinės būklės pats negali atvykti į centrą.

3. Kitais atvejais pacientas konsultacijai atvyksta pats arba yra atvežamas GMP.

REGISTRUOJANTIS REIKIA PATEIKTI

1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su asmens kodu bei nuotrauka (pasą, asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą).

2. Asmens kodo neturintys asmenys, kurie yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą.

3. Remiantis 2006 m. birželio 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu “Dėl privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin, 2006, Nr. 68-2509), gydymo įstaiga, pagal identifikavimo numerį (jis suteikiamas, turintiems sveikatos draudimo pažymėjimą) ar pagal asmens kodą, privalomojo sveikatos draudimo kompiuterizuotoje informacinėje sistemoje “Sveidra” patikrina ar asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.  

Iškilus bet kokiems neaiškumams prašome kreiptis į registratūrą.

Dėl centro vidaus tvarkos taisyklių ir skundų bei atsiliepimų knygos kreiptis į registratūrą.

Jei Jūsų netenkina suteikta informacija, aptarnavimo kokybė ar turite kitų klausimų, prašome kreiptis į UAB  Medicinos centro „Puriena“ administraciją