Kognityvinė elgesio psichoterapija

Kognityvinės elgesio terapijos terminas vartojamas psichoterapinėms intervencijoms, kurių tikslas – keičiant mąstyseną sumažinti psichologinį stresą ir pakeisti mažai padedantį elgesį tokiu, kuris padėtų įveikti stresines situacijas. Kognityvinė elgesio terapija pagrįsta prielaida, kad emocijos ir elgesys didele dalimi yra ne visada teisingų įsitikinimų išdava. Kiekvienas mūsų turime tarsi minčių „rinkinį“, kuris ir lemia konkrečią reakciją stresinės situacijos metu. Jeigu šių minčių „rinkiniuose“ vyrauja negatyvios nuostatos (jų susiformavimui įtakos turi prigimtinės savybės, auklėjimas, patirtis), patiriamas stresas gali sukelti psichikos sutrikimus, pvz. nerimą, depresiją ir pan..

Kognityvinės elgesio terapijos dėmesio centre yra ryšys tarp:

  • įsitikinimų (ką mes galvojame),
  • emocijų (ką mes jaučiame),
  • elgesio (ką mes darome).

Psichologė psichoterapeutė: