Grupinė psichoterapija

Kiekvienas esame atskiras žmogus ir kartu priklausome kitų žmonių grupei ir nuo kitų žmonių. Svarbiausia grupė mūsų gyvenime yra šeima: ta kurioje gimstame ir ta kurią patys sukuriame. Mes, savo valia ar nepriklausomai nuo jos, įsijungiame į daugybę kitų formalių ar neformalių grupių: mokykla, klasė, darbas, klubas… 
Atitinkamai sudaryta ir specialisto vedama grupė tampa maža bendruomene, kuriai būdingi įprasti žmogaus kasdieniai santykiai. Grupėje yra galimybė vaizdžiau juos analizuoti, aptarti, sužinoti kitų grupės dalyvių jausmus, mintis apie savo elgesį (grįžtamojo ryšio galimybė). Grupė tampa erdve, kurioje gali pasireikšti daugiau skirtingų perkėlimo reakcijų (ne tik į gydytoją, bet ir į kitus grupės narius). Grupėje išgyvenamas intensyvesnis paramos jausmas – jos nariai turi daugiau galimybių išreikšti 
vienas kitam supratimą, paramą. 

Grupinės psichoterapijos privalumai

Kuo skiriasi asmeninė ir grupinė psichoterapija? Asmeninėje psichoterapijoje psichoterapeutas dirba su vienu pacientu, užtikrina artimesnį paciento ir terapeuto ryšį, daugiau dėmesio ir laiko skiria paciento problemoms. Tačiau ji turi keletą trūkumų. Visų pirma, tai gana brangus gydymas. Antra, pacientas turi galimybę išgyventi ir analizuoti santykį su vienu žmogumi, t.y. terapeutu. 
Grupėje slypi unikalios galimybės, kurių nėra asmeninėje psichoterapijoje. Tai pirmiausiai mokymasis, tyrinėjant savo bendravimo su kitais žmonėmis stilių bei mokantis efektyvesnių bendravimo įgūdžių. Grupė sudaro galimybę pažvelgti į save ir savo problemas kitų akimis, modeliuoti savo elgesį „čia ir dabar”, išbandyti save konkrečiose bendravimo situacijose. Grupėje galima susilaukti įvairių reakcijų į savo elgesį iš kitų dalyvių. Tai gali padėti suprasti savo įprasto elgesio pasekmes ne tik grupėje, bet ir realiame gyvenime. Svarbiausia, kad grupėje galima leisti sau saugiai rizikuojant pabandyti pasielgti kitaip. 

Ar psichodinaminė grupė tinka kiekvienam?

Ne kiekvienas žmogus ryžtasi ateiti į grupę ir ne kiekvienas tinkamas grupinei psichodinaminei terapijai. Tai turi būti žmogus, kuris, kad ir kaip sunku, nebijotų kalbėti apie save, apie savo jausmus, apie tai, ką jis išgyveno ne tik kažkada praeityje, bet ir „čia ir dabar“, tai yra, grupėje (apie tai kaip jis jaučiasi dabar grupėje). Grupėje žmogus suvokia, kad tos baimės, kaltė ar gėda, kurios taip jį kausto, yra universalios ir būdingos apskritai visiems žmonėms. Dar daugiau: jis pamato, kad kalbėdamas apie tai jis nėra atstumiamas, o gali būti priimtas, ir suprastas. 
Žmonėms turintiems ryškių psichikos sutrikimų psichodinaminės grupės nėra tinkamos. Jiems rekomenduojamos kitokio pobūdžio grupės 

Psichoterapinės grupės tikslai

Kiekvienas žmogus grupėje turi savo asmeninių tikslų. Tačiau egzistuoja ir bendrieji tikslai. 
1) Išsiaiškinti savo problemas, suprasti jas ir atrasti jų sprendimo būdus. 
2) Palaipsniui siekti didesnio ir tinkamesnio socialinio prisitaikymo. 
3) Savęs paties ir savo santykių su kitais sąmoningesnis pažinimas. 
4) Asmeninės atsakomybės už savo pasirinkimus gyvenime prisiėmimas. 
5) Savo dvasinio potencialo atskleidimas ir tobulėjimas. 

Bendrosios grupės taisyklės.

1) Konfidencialumas. Visi grupės dalyviai ir terapeutas privalo neskleisti žinių apie grupės darbą. Konfidencialia informacija yra žinios apie tai, ką kiti grupės dalyviai kalba ar daro grupėje, jų vardai ir pavardės bei kiti duomenys galintys atskleisti jų tapatybę. 
2) Atvirumas ir nuoširdumas. Grupėje galima ir reikia kalbėti apie save. 
3) Atsakomybė. Čia negalimas joks fizinis ar psichinis smurtas. Prieš grupę ar jos metu negalima vartoti alkoholio ar narkotinių medžiagų. 
4) Laisvė. Kiekvienas gali nutraukti bet kokį pokalbį apie jo asmenį. 

Grupės darbo organizavimas.

Grupės dydis – 6-10 žmonių. 
Susitikimų dažnis – 1 kartas savaitėje. 
Susitikimo trukmė – 1,5 valandos. 

Prieš pradedant grupės darbą (prieš pirmąjį susitikimą) su kiekvienu grupės nariu grupės terapeutas susitinka 3-5 kartus individualioms konsultacijoms. 

Norintys dalyvauti psichodinaminėje grupėje gali kreiptis telefonu 865502251

Grupinės psichoterapijos užsiėmimus veda: